ServiceTrader

Mūsdienīgs risinājums servisa nozares uzņēmumiem.

Servisa vadības risinājums servisa centriem

ServiceTrader - Latvijā izstrādāts un vietējam tirgum pielāgots uzņēmumu vadības risinājums, kas paredzēts uzņēmumiem, kas darbojas servisa pakalpojumu sniegšanas nozarē - auto servisi, biroja tehnikas servisi, sadzīves tehnikas servisi, uzņēmumi, kas apkalpo tirdzniecības centrus, rūpnīcas, medicīnas iestādes un veic jebkādu iekārtu remontus/apkopes/montāžas/uzturēšanu.

 • GALVENIE IEGUVUMI

  Atteikšanās no papīra formāta darba uzdevumiem/darba lapām

  Papīra darba uzdevumu formāts ir novecojis un neefektīvs. Pateicoties Android un iOS aplikācijām, no šī formāta iespējams atteikties, visus ar remontu saistītos pierakstus fiksējot aplikācijā.

  GALVENIE IEGUVUMI
 • GALVENIE IEGUVUMI

  Nozīmīgs resursu ietaupījums

  Pateicoties efektīvai darbu plānošanai, materiālu izlietojuma uzskaitei un darba laika uzskaitei, ServiceTrader nodrošina ievērojamu uzņēmuma resursu optimizāciju

  GALVENIE IEGUVUMI
 • GALVENIE IEGUVUMI

  Ātrāka klientu apkalpošana

  Programma ServiceTrader nodrošina ātru un efektīvu klientu apkalpošanu - no uzdevuma reģistrēšanas sistēmā, līdz rēķina izrakstīšanai.

  GALVENIE IEGUVUMI

Programma ServiceTrader ir mūsdienīgs un efektīvs risinājums servisa uzņēmumiem, kas nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti - sākot ar darbu plānošanu, izmantojot dinamisku servisa kalendāru, līdz darba laika uzskaitei, izmantojot modernas Android/iOS aplikācijas.  

Kalendārs Izejošie dokumenti Pieteikuma forma

 

 • Klientu un piegādātāju uzskaite - klienta rekvizīti, kontaktpersonas, cenu/atlaižu līmeņi, līgumcenas, kredītlimiti, administrējami klientu tipi, klientu komunikācijas;
 • Automašīnu/iekārtu uzskaite - detalizēta servisa vēsture, iekārtu tipi un dažādi parametri, iespēja definēt apkopju grafikus, iekārtu sasaiste ar klinetiem un objektiem.
 • Remontu tipi un statusi - izsūtīts piedāvājums, piedāvājums apstiprināts, darbs uzsākts, gaida rezerves daļas, darbs pabeigts, klients informēts par darbu pabeigšanu, iekārta atdota klientam;
 • Darbu un uzdevumu plānotājs/kalendārs - dinamisks kalendārs ar dienas/nedēļas/mēneša skatiem, darbinieku un darbinieku grupu filtrs, klientu filtrs, statusu filtri, statusu krāsas;
 • Detalizēts pārskats par veiktajiem servisa darbiem katram klientam un katrai iekārtai;
 • Servisa darbinieku uzskaite -  pārskats par padarīto un izlietotajām remonta detaļām, nostrādātajām stundām, atvaļinājumiem/slimībām; 
 • Servisa pieņemšanas forma - sūdzību, bojājumu un plānojamo darbu fiksēšana, ātra iekārtas pievienošana, attēlu (vai citu pielikumu) pievienošana;
 • Iepirkumu dokumenti - iepirkumu sagataves, dokumentu statusi (prece pasūtīta, prece izsūtīta, prece piegādāta);
 • Pārdošanas dokumenti - piedāvājumi, rēķini, pavadzīmes, starp-noliktavu un citi dokumentu tipi. Iespēja izsūtīt .pdf dokumentus klientam e-pastā, brīdinājumi par neapmaksātiem rēķiniem, jaunu rēķinu sagatavošanas liegums;
 • Debitoru kontrole - kredītlimiti, brīdinājumu izsūtīšana, liegums  vai brīdinājums veidot jaunus finanšu dokumentus; 
 • E-pastu un SMS izsūtīšana - iespēja klientam nosūtīt informāciju par statusa maiņām, piemēram, kad pieteiktais darbs ir pabeigts, vai atgādināt par servisa pierakstu;
 • Noliktavas uzskaite -  iespēja uzturēt vairākas noliktavas un pārvietot preces starp tām, MIN-MAX sistēma, FIFO, preču pasūtījumu ģenrēšana;
 • Atskaites - pārskati par uzņēmuma procesiem tabulās vai grafikos, atskaišu eksports .pdf vai .xls;
 • Maksājumi - automātisks ienākošo maksājumu imports no internetbankas, maksājumu uzdevumu (iepirkuma dokumentiem) eksports uz internetbanku. 
 • Portatīvo datu termināļu interfeiss - vēl ātrākai preču pieņemšanai/izniegšanai, pārvietošanai starp noliktavām, inventarizācijas veikšanai;
 • Integrācija ar citām sistēmām - finanšu dokumentu eksports uz grāmatvedības sistēmām, eksports uz dokumentu apstrādes sistēmām (EDI), piegādātāju dokumentu imports;
 • Iekārtu pārraudzība - atgādinājumi par apkopēm/kalibrācijām, remonta vēsture, apkopju plānošana;
 • Instrumentu plūsma - kam/kad izsniegts, kad atgriests, nolietojums;
 • Android/iOS aplikācijas - vēl mobilākam darbam ar sistēmu, atsevišķu funkcionalitāti iespējams integrēt aplikācijās.

 

Grafiki Noliktava CRM

Piesakies un saņem piedāvājumu un demo versiju!

Aizpildiet formu un mēs ar jums sazināsimies, lai nosūtītu programmas cenu piedāvājumu un demo versiju.

Programmas moduļi

Programmu ServiceTrader ir iespējams pielāgot konkrētā klienta vēlmēm, veicot tajā nepieciešamās izmaiņas.

 • Noliktava
 • Atskaites
 • Klienti
 • Pārdošana
 • Administrēšana
 • Servisa kalendārs
 • Preces
 • Darba laika uzskaite
 • Iepirkumi
 • Auto / Iekārtas
 • Kalendārs
 • CRM

Noliktava

Preču atlase pēc nosaukumiem, kodiem, kategorijām, svītru kodiem, izmēriem vai citiem parametriem. Informācija par preču iepirkumiem. Pasūtīto, rezervēto preču uzskaite. Uzskatāma informācija par akcijas precēm un akcijas cenām. Preču attēlu ikonas. Saražoto preču uzskaite. Ērti pieejams pārskats par preču plūsmu. Trūkstošo preču atlase (kas pārsniegušas minimālā skaita robežu), lai veidotu pasūtījumus piegādātājiem. Vairāku noliktavu uzskaite. Noliktavas atlikumu saraksta eksports (excel, .csv) vai izdruka. Inventarizācijas saraksta izdruka.

Atskaites

Sadaļā redzamas atskaites par preču un pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu, ražošanu, ieņēmumiem, preču plūsmu, apgrozījumu, intrastat, menedžeru prēmijas, u.c.. Atskaites iespējams filtrēt pēc dažādiem parametriem. Datu eksports (excel, .csv). Operatīvo atskaišu kopsavilkumu attēlošana sākumlapā.

Klienti

Ērta klientu ievade un meklēšana. Iespēja piesasistīt klientu kādai no grupām vai debitoru tipiem. E-pasta vai SMS nosūtīšana klientam vai klientu grupai. Nosūtīto e-pastu/SMS arhīvs. Iespēja piešķirt klientam atlaidi produktiem, produktu grupām vai norādīt cenu grupu (piem., vairumcena, mazumcena u.c). Kontaktpersonu saraksts, dzimšanas un vārda dienu dienu atgādinājumi. Komunikāciju vēsture. Datu imports (excel, .csv, .xml u.c.)

Pārdošana

Ērta pārdošanas dokumentu (Rēķins, Pavadzīme, Kases čeks, Priekšapmaksas rēķins, Invoice u.c.) izveide, pievienojot preces no noliktavas vai preču kataloga. Pilnībā rediģējamas izdruku formas. Rēķinu un pavadzīmju atlase pēc dažādiem kritērijiem nosūtīšana klientiem uz e-pastu PDF formātā, izdruka. Kavēto maksājumu atgādinājuma nosūtīšana klientiem uz e-pastu. Preču un pakalpojumu pārdošana no noliktavas vai preču kataloga. Iespējams izmantot svītru koda skeneri vai portatīvo datu termināli. Klienta maksājumu un statusa pārbaude, veidojot jaunu pārdošanas dokumentu. Pārdošana no vairākām noiktavām. Kases čeka izdruka no pārdošanas dokumenta. Automātiska klienta norādītās atlaides vai speciālās cenas noteikšana precēm vai pakalpojumiem. Iespēja pārdot preces ar seriālajiem numuriem vai saražotās preces. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Administrēšana

Iespēja pievienot un dzēst programmas lietotājus, deliģēt lietotāju tiesības. Uzņēmuma rekvizītu ievade (iespēja strādāt ar vairākiem uzņēmumiem vai filiālēm vienā sistēmā). Vairāku valodu vide. Katram lietotājam iespēja norādīt savu valodu. Mainīt, pielāgot vai valodas mainīgos. Noliktavu pievienošana. Izdruku formu izveidošana vai rediģēšana. Dokumentu numerācijas definēšana. U.c.

Servisa kalendārs

Ērts un uzskatāms kalendārs par servisa darbinieku darbiem. Iespēja vizuāli redzēt darbinieku noslodzi un ērti izveidot jaunu uzdevumu darbiniekam, vai arī mainīt esošā uzdevuma plānoto laiku vai piesaistīto darbinieku. Redzams kopsavilkums par darba nosaukumu, klientu, auto, klienta sūdzībām, darbu statusu.

Preces

Iespēja veidot preču katalogu un preču kartiņas. Klienta vajadzībām pielāgojama preces kartiņa izmantojot tikai nepieciešamos preces vai pakalpojuma parametru laukus. Attēlu pievienošana Ērta preču pārvietošana uz citu kataloga sadaļu. Precei iespējams arī norādīt līdz 5 alternatīvajiem kodiem un nosaukumiem. Atlaides noteiktā laika intervālā (akcijas cena, atlaide vai uzcenojums). Iespēja definēt vairākas cenu grupas - piem., vairumcena, mazumcena u.c. Preču kataloga datu imports un eksports (excel, .csv, .xml). Iespējama kataloga integrēšana mājas lapā vai e-veikalā.

Darba laika uzskaite

Draba laika uzskaite, kuru var veikt darbiniekiem uzsākot un pabeidzot darba dienu vai uzsākot un pabeidzot konkrētu darbu vai uzdevumu. Uzskaiti iespējams veikt ar planšetes, skenera, NFC kartes, mobilās aplikācijas palīdzību. Pārskats par katra darbinieka nostrādātajām stundām konkrētā laika periodā.

Iepirkumi

Ienākošo pavadzīmju un rēķinu uzskaite. Ērta meklēšana pēc dažādiem parametriem Iespēja pievienot papildus izmaksas iepirkumiem - transportēšana, muita u.c., kas automātiski tiks pievienota proporcionāli preces iepirkuma cenai vai svaram. Preču saraksta datu imports (excel, .csv, .xml u.c.). Preču pievienošana ar svītru kodu skeneri vai portatīvo datu termināli. Noliktavas norādīšana. Pasūtīto preču ievade un pasūtījuma statusa kontrole. Preču uzlīmju izdrukāšana iepirktajām precēm. Dokumenta dublēšanas iespēja. Apmaksu kontrole. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Auto / Iekārtas

Automašīnu un iekārtu pamatdati, sasaiste ar klientu, servisa vēsture, remontu un uzstādīto rezerves daļu izmaksas, atgādinājumi par nākamajām apkopēm.

Kalendārs

Ieplānoto vizīšu un citu aktivitāšu kalendārs. Iespēja to sinhronizēt ar Google Calendar.

CRM

CRM (Custmer Relationship management), jeb Klientu Attiecību Vadības modulis paredzēts uzņēmuma pārdošanas procesu vadībai, kontrolei un analīzei. CRM modulis atvieglo pārdevēju darbu, vienuviet nodrošinot visu komunikāciju uzskaiti, plānošanu un pārskatus par rezultātiem, kā arī vadības komandai dod iespēju ātri un efektīvi analizēt pārdošanas rezultātus, tendences un mērķu sasniegšanu. CRM moduļa pamatā ir darījumu piltuves, jeb darījuma noslēgšanas soļi, sākot ar zvanu uzskaiti, līdz izrakstītam rēķinam. Jebkurā brīdī var redzēt kādi darījumi ir katrā piltuves solī, kāda ir darījumu kopsumma katrā piltuves solī un vai ir ieplānotas kādas konkrētas aktivitātes, lai darījums virzītos tālāk.
Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs arī kopīgojam ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Sīkdatņu politika.