IndustryTrader

Programma, kas izstrādāta un pielāgota ražošanas uzņēmumiem. IndustryTrader derēs, kā nelieliem mājražotājiem, tā lielām rūpnīcām, kas ražo standarta vai nestandarta produkciju.

Mūsdienīgs IT risinājums ražošanas uzņēmumiem

Viss vienā sistēmā - krājumu kontrole, iepirkumi, pārdošana, ražošanas plānošana, darba laika uzskaite, izejmateriālu pasūtīšana, ražojumu izsekošana pa ražošanas posmiem, ražošanas rindu pārvaldība, debitoru kontrole un vēl daudz kas cits.

 • GALVENIE IEGUVUMI

  Ievērojams resursu ietaupījums

  IndustryTrader nodrošina jūsu resursu optimizēšanu materiālu pasūtīšanā, darbaspēka izmaksās un citās procesu automatizācijās

  GALVENIE IEGUVUMI
 • GALVENIE IEGUVUMI

  Viens risinājums, kas nosedz visas vajadzības

  Vairs nav nepieciešams uzturēt un administrēt vairākas programmas/risinājumus, lai pilnvērtīgi sekotu uzņēmuma galvenajiem darbības rādītājiem (KPI)

  GALVENIE IEGUVUMI
 • GALVENIE IEGUVUMI

  Mobilitāte

  Iespēja kontrolēt uzņēmuma procesus attālināti, izmantojot WEB bāzētus risinājumus un aplikācijas

  GALVENIE IEGUVUMI

Programma IndustryTrader ir efektīvs vadības risinājums ražošanas uzņēmumiem, kas nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti, sākot ar piedāvājuma sagatavošanu klientam, izejmateriālu pasūtīšanu, ražošanas plānošanu, ražošanas rindu menedžmentu, ražošanas posmu/ciklu administrēšanu, noliktavas kontroli, darba laika uzskaiti, rēķinu/pavadzīmju izrakstīšanu, debitoru kontroli un citas uzņēmumam svarīgas funkcijas. 

 

Grafiki Ražošanas kalendārs Izejošie dokumenti

 

 • Klientu un piegādātāju uzskaite - klienta rekvizīti, kontaktpersonas, cenu/atlaižu līmeņi, līgumcenas, kredītlimiti, administrējami klientu tipi, klientu komunikācijas;
 • Iepirkumu dokumenti - iepirkumu sagataves, dokumentu statusi (prece pasūtīta, prece izsūtīta, prece piegādāta);
 • Pārdošanas dokumenti - piedāvājumi, rēķini, pavadzīmes, starp-noliktavu un citi dokumentu tipi. Iespēja izsūtīt .pdf dokumentus klientam e-pastā, brīdinājumi par neapmaksātiem rēķiniem, jaunu rēķinu sagatavošanas liegums;
 • Administrējami ražošanas posmi/cikli - iespēja ražošanas cikliem piesaistīt resursus (iekārtas, darbaspēku), ražošanas dokumenti, ražošanas piltuves, Ganta diagramas, ražošanas kalendāri, ražošanas rindas, resursu plānošana;
 • Noliktavas uzskaite - iespēja uzturēt vairākas noliktavas un pārvietot preces starp tām, MIN-MAX sistēma, FIFO, preču pasūtījumu ģenrēšana. 
 • Darba laika uzskaite - planšet-datoru interfeiss darba laika uzskaitei, veicamo darbu saraksts, darbu plānošana, pierakstīšanās atnākot uz darbu un aizejot no darba, iespēja salīdzināt laikus uz līdzīgām operācijām.
 • Atskaites - pārskati par uzņēmuma procesiem tabulās vai grafikos, atskaišu eksports .pdf vai .xls;
 • Maksājumi - automātisks ienākošo maksājumu imports no internetbankas, maksājumu uzdevumu (iepirkuma dokumentiem) eksports uz internetbanku. 
 • Portatīvo datu termināļu interfeiss - vēl ātrākai preču pieņemšanai/izniegšanai, pārvietošanai starp noliktavām, inventarizācijas veikšanai;
 • Integrācija ar citām sistēmām - finanšu dokumentu eksports uz grāmatvedības sistēmām, eksports uz dokumentu apstrādes sistēmām (EDI), piegādātāju dokumentu imports;
 • Iekārtu pārraudzība - atgādinājumi par apkopēm/kalibrācijām, remonta vēsture, apkopju plānošana;
 • Instrumentu plūsma - kam/kad izsniegts, kad atgriests, nolietojums;
 • Android/iOS aplikācijas - vēl mobilākam darbam ar sistēmu, atsevišķu funkcionalitāti iespējams integrēt aplikācijās.

 

Pasūtījumi Ražošana Ganta diagrama

 

Darba laika un ražošanas procesu uzskaite ražošanas telpās:

 

Sākt darba dienu Uzdotie darbi Darbi
Darbi II Login pabeigtie darbi

Piesakies un saņem piedāvājumu un demo versiju!

Aizpildiet formu un mēs ar jums sazināsimies, lai nosūtītu programmas cenu piedāvājumu un demo versiju.

Programmas moduļi

Programmu IndustryTrader ir iespējams pielāgot konkrētā klienta vēlmēm, veicot tajā nepieciešamās izmaiņas.

 • Noliktava
 • Atskaites
 • Klienti
 • Mobilā aplikācija
 • Pārdošana
 • Ražošana
 • Administrēšana
 • Preces
 • Darba laika uzskaite
 • Iepirkumi
 • Kalendārs
 • CRM

Noliktava

Preču atlase pēc nosaukumiem, kodiem, kategorijām, svītru kodiem, izmēriem vai citiem parametriem. Informācija par preču iepirkumiem. Pasūtīto, rezervēto preču uzskaite. Uzskatāma informācija par akcijas precēm un akcijas cenām. Preču attēlu ikonas. Saražoto preču uzskaite. Ērti pieejams pārskats par preču plūsmu. Trūkstošo preču atlase (kas pārsniegušas minimālā skaita robežu), lai veidotu pasūtījumus piegādātājiem. Vairāku noliktavu uzskaite. Noliktavas atlikumu saraksta eksports (excel, .csv) vai izdruka. Inventarizācijas saraksta izdruka.

Atskaites

Sadaļā redzamas atskaites par preču un pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu, ražošanu, ieņēmumiem, preču plūsmu, apgrozījumu, intrastat, menedžeru prēmijas, u.c.. Atskaites iespējams filtrēt pēc dažādiem parametriem. Datu eksports (excel, .csv). Operatīvo atskaišu kopsavilkumu attēlošana sākumlapā.

Klienti

Ērta klientu ievade un meklēšana. Iespēja piesasistīt klientu kādai no grupām vai debitoru tipiem. E-pasta vai SMS nosūtīšana klientam vai klientu grupai. Nosūtīto e-pastu/SMS arhīvs. Iespēja piešķirt klientam atlaidi produktiem, produktu grupām vai norādīt cenu grupu (piem., vairumcena, mazumcena u.c). Kontaktpersonu saraksts, dzimšanas un vārda dienu dienu atgādinājumi. Komunikāciju vēsture. Datu imports (excel, .csv, .xml u.c.)

Mobilā aplikācija

Mobilā aplikācija ātrākai noliktavas atlikumu un klientu informācijas apskatīšanai, uzdoto darbu izpildes statusu kontrolei, preču informācijas maiņai tai skaitā foto attēla pievienošana no telefona kameras, pārdošanas dokumentu izveide, izmantojot telefona kameru kā svītru koda lasītāju u.c. funkcijas

Pārdošana

Ērta pārdošanas dokumentu (Rēķins, Pavadzīme, Kases čeks, Priekšapmaksas rēķins, Invoice u.c.) izveide, pievienojot preces no noliktavas vai preču kataloga. Pilnībā rediģējamas izdruku formas. Rēķinu un pavadzīmju atlase pēc dažādiem kritērijiem nosūtīšana klientiem uz e-pastu PDF formātā, izdruka. Kavēto maksājumu atgādinājuma nosūtīšana klientiem uz e-pastu. Preču un pakalpojumu pārdošana no noliktavas vai preču kataloga. Iespējams izmantot svītru koda skeneri vai portatīvo datu termināli. Klienta maksājumu un statusa pārbaude, veidojot jaunu pārdošanas dokumentu. Pārdošana no vairākām noiktavām. Kases čeka izdruka no pārdošanas dokumenta. Automātiska klienta norādītās atlaides vai speciālās cenas noteikšana precēm vai pakalpojumiem. Iespēja pārdot preces ar seriālajiem numuriem vai saražotās preces. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Ražošana

Šajā sadaļā uzņēmums var izveidot ražojumu sagataves vai receptes un ražot jaunas preces vai pakalpojumus, piemēram, komplektēt jaunus datorus, velosipēdus, metālizstrādājumus, ēdienus. Jaunā produkta pašizmaksa veidojas no pielikto izejmateriālu iepirkuma cenas. Sadaļā iespējams dot nosaukumu jaunajam produktam un pievienot komponentes. Sadaļā redzami saražotie produkti un to sastāvdaļas, iespējams veikt tajos izmaiņas, piešķirt sērijas numuru. Saražotā produkcija ir redzama arī noliktavas sadaļā. Ražošanas uzskaiti iespējams veikt arī veidojot pārdošanas dokumentu.

Administrēšana

Iespēja pievienot un dzēst programmas lietotājus, deliģēt lietotāju tiesības. Uzņēmuma rekvizītu ievade (iespēja strādāt ar vairākiem uzņēmumiem vai filiālēm vienā sistēmā). Vairāku valodu vide. Katram lietotājam iespēja norādīt savu valodu. Mainīt, pielāgot vai valodas mainīgos. Noliktavu pievienošana. Izdruku formu izveidošana vai rediģēšana. Dokumentu numerācijas definēšana. U.c.

Preces

Iespēja veidot preču katalogu un preču kartiņas. Klienta vajadzībām pielāgojama preces kartiņa izmantojot tikai nepieciešamos preces vai pakalpojuma parametru laukus. Attēlu pievienošana Ērta preču pārvietošana uz citu kataloga sadaļu. Precei iespējams arī norādīt līdz 5 alternatīvajiem kodiem un nosaukumiem. Atlaides noteiktā laika intervālā (akcijas cena, atlaide vai uzcenojums). Iespēja definēt vairākas cenu grupas - piem., vairumcena, mazumcena u.c. Preču kataloga datu imports un eksports (excel, .csv, .xml). Iespējama kataloga integrēšana mājas lapā vai e-veikalā.

Darba laika uzskaite

Draba laika uzskaite, kuru var veikt darbiniekiem uzsākot un pabeidzot darba dienu vai uzsākot un pabeidzot konkrētu darbu vai uzdevumu. Uzskaiti iespējams veikt ar planšetes, skenera, NFC kartes, mobilās aplikācijas palīdzību. Pārskats par katra darbinieka nostrādātajām stundām konkrētā laika periodā.

Iepirkumi

Ienākošo pavadzīmju un rēķinu uzskaite. Ērta meklēšana pēc dažādiem parametriem Iespēja pievienot papildus izmaksas iepirkumiem - transportēšana, muita u.c., kas automātiski tiks pievienota proporcionāli preces iepirkuma cenai vai svaram. Preču saraksta datu imports (excel, .csv, .xml u.c.). Preču pievienošana ar svītru kodu skeneri vai portatīvo datu termināli. Noliktavas norādīšana. Pasūtīto preču ievade un pasūtījuma statusa kontrole. Preču uzlīmju izdrukāšana iepirktajām precēm. Dokumenta dublēšanas iespēja. Apmaksu kontrole. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Kalendārs

Ieplānoto vizīšu un citu aktivitāšu kalendārs. Iespēja to sinhronizēt ar Google Calendar.

CRM

CRM (Custmer Relationship management), jeb Klientu Attiecību Vadības modulis paredzēts uzņēmuma pārdošanas procesu vadībai, kontrolei un analīzei. CRM modulis atvieglo pārdevēju darbu, vienuviet nodrošinot visu komunikāciju uzskaiti, plānošanu un pārskatus par rezultātiem, kā arī vadības komandai dod iespēju ātri un efektīvi analizēt pārdošanas rezultātus, tendences un mērķu sasniegšanu. CRM moduļa pamatā ir darījumu piltuves, jeb darījuma noslēgšanas soļi, sākot ar zvanu uzskaiti, līdz izrakstītam rēķinam. Jebkurā brīdī var redzēt kādi darījumi ir katrā piltuves solī, kāda ir darījumu kopsumma katrā piltuves solī un vai ir ieplānotas kādas konkrētas aktivitātes, lai darījums virzītos tālāk.
Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs arī kopīgojam ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Sīkdatņu politika.