RentalTrader

Efektīvs risinājums uzņēmumiem, kas darbojas nomas nozarē

Programmatūras risinājums nomas biznesam

Latvijā izstrādāts un vietējam tirgum pielāgots risinājums uzņēmumiem, kas darbojas industriālās tehnikas, celtniecības tehnikas, rokas instrumentu, sastatņu/veidņu/torņu, gaismas/skatuves/skaņas, sauso tualešu, moduļu nomas biznesā

 • GALVENIE IEGUVUMI

  Nomas materiālu plūsmas kontrole

  Programma RentalTrader nodrošina tiešsaistes pārskatu par to kam, kurā objektā, kādas preces atrodas un kad tās būs pieejas nomai

  GALVENIE IEGUVUMI
 • GALVENIE IEGUVUMI

  Vairāku nomas punktu pārvaldība

  Nomas materiālu pārvietošana starp noliktavām, iespēja materiālu saņemt vienā nomas punktā, atgriezt citā, darbinieku piesaiste nomas punktiem.

  GALVENIE IEGUVUMI
 • GALVENIE IEGUVUMI

  Efektīva debitoru kontrole

  Automātiska brīdinājumu izsūtīšana, klientu bloķēšana, liegums izsniegt tehniku/instrumentus, kredīt-limiti, brīdinājumi, ja kredītlimiti tiks pārsniegti ar tekošo darījumu.

  GALVENIE IEGUVUMI

Programma RentalTrader ir efektīvs vadības risinājums nomas uzņēmumiem, kas nodrošina visu nepieciešamo funkcionalitāti, sākot ar nomas dokumentu sagatavošanu, nomas rēķinu ģenrēšanu, pilnvaroto personu uzskaiti un turpinot ar debitoru kontroli, krājumu menedžemtu, vairāku nomas punktu uzskaiti, preču kustību starp noliktavām, pamatlīdzekļu uzskaiti un iekārtu/instrumentu remonta uzskaiti/servisa vēsturi.

 

Izdošanas dokumenti Grafiki Kalendārs

 

 

 • Klientu un piegādātāju uzskaite - klienta rekvizīti, kontaktpersonas, cenu/atlaižu līmeņi, līgumcenas, kredītlimiti, administrējami klientu tipi, klientu komunikācijas; 
 • Iepirkumu dokumenti - iepirkumu sagataves, dokumentu statusi (prece pasūtīta, prece izsūtīta, prece piegādāta);
 • Pārdošanas dokumenti - piedāvājumi, rēķini, pavadzīmes, starp-noliktavu un citi dokumentu tipi. Iespēja izsūtīt .pdf dokumentus klientam e-pastā, brīdinājumi par neapmaksātiem rēķiniem, jaunu rēķinu sagatavošanas liegums;
 • Līgumi/Pilnvaras - programmā RentalTrader iespējams ģenrēt un reģistrēt līgumus, uzskaitot paraksttiesīgās personas un personas kam ir tiesības izsniegt/atgriezt preci.
 • Debitoru kontrole - kredītlimiti, brīdinājumu izsūtīšana, liegums  vai brīdinājums veidot jaunus nomas vai finanšu dokumentus, klientu automātiska bloķēšan/atbloķēšana; 
 • Izdošanas/Pieņemšanas akti - iespēja, nomas līgumam pievienoto preci izniegt/pieņemt uzreiz vai pa daļām, salauztā/netīrā/neatgrieztā materiāla fikšēšana, defektācijas aktu/rēķinu ģenerēšana, preču komplektu izsniegšana/pieņemšana
 • Nomas rēķinini - iespēja ģenrēt nomas rēķinus dažādos periodos + izsūtīt tos klientiem e-pastos;
 • Objektu uzskaite - programmas RentalTrader Objektu Uzskaites modulis nodrošina, ērtu pārskatu par momas materiāliem objektos, objketu vērtībām, mateirālu kustību starp objektiem;
 • Loģistika - piegādes izmaksu kalkulācijas, transoprta rēķinu ģenrēšana, transporta izmaksu piesaiste izdošanas/pieņemšas aktiem, aplikācija preču uzkraušanai/pieņemšai;
 • Noliktavas uzskaite - iespēja uzturēt vairākas noliktavas un pārvietot preces starp tām, MIN-MAX sistēma, FIFO, preču pasūtījumu ģenrēšana. 
 • Iekārtu remonta uzskaite - detalizēta servisa vēsture, iekārtu tipi un dažādi parametri, iespēja definēt apkopju grafikus, iekārtu sasaiste ar klinetiem un objektiem.
 • Remontu tipi un statusi - izsūtīts piedāvājums, piedāvājums apstiprināts, darbs uzsākts, gaida rezerves daļas, darbs pabeigts, klients informēts par darbu pabeigšanu, iekārta atdota klientam;
 • Darbu un uzdevumu plānotājs/kalendārs - dinamisks kalendārs ar dienas/nedēļas/mēneša skatiem, darbinieku un darbinieku grupu filtrs, klientu filtrs, statusu filtri, statusu krāsas;
 • Atskaites - pārskati par uzņēmuma procesiem tabulās vai grafikos, atskaišu eksports .pdf vai .xls, pārdošanas prognozes (forecast) atskaites, utilizācijas atskaites, nomas materiālu objektos atskaites;
 • Maksājumi - automātisks ienākošo maksājumu imports no internetbankas, maksājumu uzdevumu (iepirkuma dokumentiem) eksports uz internetbanku. 
 • Portatīvo datu termināļu interfeiss - vēl ātrākai preču pieņemšanai/izniegšanai, pārvietošanai starp noliktavām, inventarizācijas veikšanai;
 • Integrācija ar citām sistēmām - finanšu dokumentu eksports uz grāmatvedības sistēmām, eksports uz dokumentu apstrādes sistēmām (EDI), piegādātāju dokumentu imports;
 • Iekārtu pārraudzība - atgādinājumi par apkopēm/kalibrācijām, remonta vēsture, apkopju plānošana;
 • Android/iOS aplikācijas - vēl mobilākam darbam ar sistēmu, atsevišķu funkcionalitāti iespējams integrēt aplikācijās.

 

Izejošie dokumenti Pasūtījumi Servisa kalendārs

Piesakies un saņem piedāvājumu un demo versiju!

Aizpildiet formu un mēs ar jums sazināsimies, lai nosūtītu programmas cenu piedāvājumu un demo versiju.

Programmas moduļi

Programmu RentalTrader ir iespējams pielāgot konkrētā klienta vēlmēm, veicot tajā nepieciešamās izmaiņas.

 • Noliktava
 • Atskaites
 • Klienti
 • Mobilā aplikācija
 • Pārdošana
 • Izrakstāmie nomas rēķini
 • Administrēšana
 • Preces
 • Iepirkumi
 • Kalendārs
 • Nomas darījumi
 • CRM

Noliktava

Preču atlase pēc nosaukumiem, kodiem, kategorijām, svītru kodiem, izmēriem vai citiem parametriem. Informācija par preču iepirkumiem. Pasūtīto, rezervēto preču uzskaite. Uzskatāma informācija par akcijas precēm un akcijas cenām. Preču attēlu ikonas. Saražoto preču uzskaite. Ērti pieejams pārskats par preču plūsmu. Trūkstošo preču atlase (kas pārsniegušas minimālā skaita robežu), lai veidotu pasūtījumus piegādātājiem. Vairāku noliktavu uzskaite. Noliktavas atlikumu saraksta eksports (excel, .csv) vai izdruka. Inventarizācijas saraksta izdruka.

Atskaites

Sadaļā redzamas atskaites par preču un pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu, ražošanu, ieņēmumiem, preču plūsmu, apgrozījumu, intrastat, menedžeru prēmijas, u.c.. Atskaites iespējams filtrēt pēc dažādiem parametriem. Datu eksports (excel, .csv). Operatīvo atskaišu kopsavilkumu attēlošana sākumlapā.

Klienti

Ērta klientu ievade un meklēšana. Iespēja piesasistīt klientu kādai no grupām vai debitoru tipiem. E-pasta vai SMS nosūtīšana klientam vai klientu grupai. Nosūtīto e-pastu/SMS arhīvs. Iespēja piešķirt klientam atlaidi produktiem, produktu grupām vai norādīt cenu grupu (piem., vairumcena, mazumcena u.c). Kontaktpersonu saraksts, dzimšanas un vārda dienu dienu atgādinājumi. Komunikāciju vēsture. Datu imports (excel, .csv, .xml u.c.)

Mobilā aplikācija

Mobilā aplikācija ātrākai noliktavas atlikumu un klientu informācijas apskatīšanai, uzdoto darbu izpildes statusu kontrolei, preču informācijas maiņai tai skaitā foto attēla pievienošana no telefona kameras, pārdošanas dokumentu izveide, izmantojot telefona kameru kā svītru koda lasītāju u.c. funkcijas

Pārdošana

Ērta pārdošanas dokumentu (Rēķins, Pavadzīme, Kases čeks, Priekšapmaksas rēķins, Invoice u.c.) izveide, pievienojot preces no noliktavas vai preču kataloga. Pilnībā rediģējamas izdruku formas. Rēķinu un pavadzīmju atlase pēc dažādiem kritērijiem nosūtīšana klientiem uz e-pastu PDF formātā, izdruka. Kavēto maksājumu atgādinājuma nosūtīšana klientiem uz e-pastu. Preču un pakalpojumu pārdošana no noliktavas vai preču kataloga. Iespējams izmantot svītru koda skeneri vai portatīvo datu termināli. Klienta maksājumu un statusa pārbaude, veidojot jaunu pārdošanas dokumentu. Pārdošana no vairākām noiktavām. Kases čeka izdruka no pārdošanas dokumenta. Automātiska klienta norādītās atlaides vai speciālās cenas noteikšana precēm vai pakalpojumiem. Iespēja pārdot preces ar seriālajiem numuriem vai saražotās preces. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Izrakstāmie nomas rēķini

Iespēja apskatīt izsniegtās preces (kuras nav atgrieztas noliktavā ar Pieņemšanas nodošanas aktu) visiem klientiem par noteiktu laika periodu un ģenerēt nomas rēķinus par tiem. Sarakstā būs redzamas tās iznomātās preces, par kurām iepriekš nav sagatavoti nomas rēķini. Katram klientam tiks izveidots rēķins vai pavadzīme par viņam sniegtajiem nomas pakalpojumiem ar norādītu preces nosaukumu, skaitu, nomas likmi, periodu un summu. Ģenerētos rēķinus var apskatīt un izdrukāt sadaļā Izejošie dokumenti. Ir iespēja arī atzīmēt un izdrukāt uzreiz vairākus rēķinus vai nosūtīt tos klientam kā PDF dokumentu uz e-pastu

Administrēšana

Iespēja pievienot un dzēst programmas lietotājus, deliģēt lietotāju tiesības. Uzņēmuma rekvizītu ievade (iespēja strādāt ar vairākiem uzņēmumiem vai filiālēm vienā sistēmā). Vairāku valodu vide. Katram lietotājam iespēja norādīt savu valodu. Mainīt, pielāgot vai valodas mainīgos. Noliktavu pievienošana. Izdruku formu izveidošana vai rediģēšana. Dokumentu numerācijas definēšana. U.c.

Preces

Iespēja veidot preču katalogu un preču kartiņas. Klienta vajadzībām pielāgojama preces kartiņa izmantojot tikai nepieciešamos preces vai pakalpojuma parametru laukus. Attēlu pievienošana Ērta preču pārvietošana uz citu kataloga sadaļu. Precei iespējams arī norādīt līdz 5 alternatīvajiem kodiem un nosaukumiem. Atlaides noteiktā laika intervālā (akcijas cena, atlaide vai uzcenojums). Iespēja definēt vairākas cenu grupas - piem., vairumcena, mazumcena u.c. Preču kataloga datu imports un eksports (excel, .csv, .xml). Iespējama kataloga integrēšana mājas lapā vai e-veikalā.

Iepirkumi

Ienākošo pavadzīmju un rēķinu uzskaite. Ērta meklēšana pēc dažādiem parametriem Iespēja pievienot papildus izmaksas iepirkumiem - transportēšana, muita u.c., kas automātiski tiks pievienota proporcionāli preces iepirkuma cenai vai svaram. Preču saraksta datu imports (excel, .csv, .xml u.c.). Preču pievienošana ar svītru kodu skeneri vai portatīvo datu termināli. Noliktavas norādīšana. Pasūtīto preču ievade un pasūtījuma statusa kontrole. Preču uzlīmju izdrukāšana iepirktajām precēm. Dokumenta dublēšanas iespēja. Apmaksu kontrole. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Kalendārs

Ieplānoto vizīšu un citu aktivitāšu kalendārs. Iespēja to sinhronizēt ar Google Calendar.

Nomas darījumi

Nomas darījumu uzskaite, norādot klientu, objektu, atbildīgās personas, nomas dokumentu automatizēta sastādīšana, izvēloties preču sarakstu un nomas likmi. Preču saraksta imports no sastatņu un veidņu projektēšanas programmām (Layer, PERI u.c.). Pieņemšanas / nodošanas aktu automātiska ģenerēšana, nododot un saņemot preci noliktavā.

CRM

CRM (Custmer Relationship management), jeb Klientu Attiecību Vadības modulis paredzēts uzņēmuma pārdošanas procesu vadībai, kontrolei un analīzei. CRM modulis atvieglo pārdevēju darbu, vienuviet nodrošinot visu komunikāciju uzskaiti, plānošanu un pārskatus par rezultātiem, kā arī vadības komandai dod iespēju ātri un efektīvi analizēt pārdošanas rezultātus, tendences un mērķu sasniegšanu. CRM moduļa pamatā ir darījumu piltuves, jeb darījuma noslēgšanas soļi, sākot ar zvanu uzskaiti, līdz izrakstītam rēķinam. Jebkurā brīdī var redzēt kādi darījumi ir katrā piltuves solī, kāda ir darījumu kopsumma katrā piltuves solī un vai ir ieplānotas kādas konkrētas aktivitātes, lai darījums virzītos tālāk.
Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs arī kopīgojam ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Sīkdatņu politika.